Version 1.1

คู่มือท่าแปลงร่าง สำหรับ ทุกส่วน

ด้วย Resistance Tube

ลองทำแต่ละท่าดู แล้วเลือกท่าแต่ละ Zone ดังนี้

Zone1 เลือกมา 3 ท่า
Zone2 เลือกมา 2 ท่า
Zone3 เลือกมา 5 ท่า
Zone4 เลือกมา 2 ท่า
Zone5 เลือกมา 3 ท่า

พอเลือกได้แล้ว เราไปจัดโปรแกรมเฉพาะสำหรับคุณกัน…

! เคล็ดลับ ! เลือกท่าที่ทำแล้วชอบและโดนกล้ามเนื้อส่วนที่ต้องการ

มาจัดโปรแกรม 21 วัน​

Play Video

ความลับของ 21 วัน คือ เป็นตัวเลขที่มีงานวิจัยมาแล้วว่า หากเราสามารถทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่เราสนใจได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 21 วัน มีโอกาสสูงมากที่เราจะได้นิสัยนั้นเป็นนิสัยใหม่ของเรา และเป็นช่วงเวลาที่นานมากพอที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนได้ชัดเจน

Play Video

มาจัดโปรแกรม 21 วัน

ความลับของ 21 วัน คือ เป็นตัวเลขที่มีงานวิจัยมาแล้วว่า หากเราสามารถทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่เราสนใจได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 21 วัน มีโอกาสสูงมากที่เราจะได้นิสัยนั้นเป็นนิสัยใหม่ของเรา และเป็นช่วงเวลาที่นานมากพอที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนได้ชัดเจน

วิธีเลือกแรงต้านยาง​

! เคล็ดลับ ! คือ เลือกเส้นที่น้อยที่เรารู้สึกว่าทำได้สบายก่อน เพื่อปรับท่าให้ถูกต้อง เล่นโดนกล้ามเนื้อที่เราต้องการ และลดการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อเนื่องจากแรงต้านมากเกินได้

วิธีเลือกแรงต้านยาง

! เคล็ดลับ ! คือ เลือกเส้นที่น้อยที่เรารู้สึกว่าทำได้สบายก่อน เพื่อปรับท่าให้ถูกต้อง เล่นโดนกล้ามเนื้อที่เราต้องการ และลดการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อเนื่องจากแรงต้านมากเกินได้

วิธีใช้ที่ยึดประตู

อุปกรณ์เสริม ที่จะทำให้ยางที่คุณมีอยู่ ใช้แทนเครื่องออกกำลังกายในฟิตเนสได้หลากหลาย

วิธีใช้ที่ยึดประตู

อุปกรณ์เสริม ที่จะทำให้ยางที่คุณมีอยู่ ใช้แทนเครื่องออกกำลังกายในฟิตเนสได้หลากหลาย

คำถามที่พบบ่อย

ถ้ายังอยู่ในระยะประกัน เปลี่ยนเส้นใหม่ได้เลย

  1. เก็บในที่ร่ม ไม่ตากแดด หรือที่ที่มีความร้อนสูง เพราะจะทำให้ยางเสื่อมสภาพได้
  2. ระวังของมีคม เพราะรอยฉีกขาดเพียงเล็กน้อย ทำให้ยางขาดและเป็นอันตรายต่อการเล่น
  3. การทำความสะอาด ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด หรือล้างน้ำเปล่า น้ำสูบู่อ่อนๆ และผึ่งในที่ร่มจนแห้งก่อนเก็บ

ยางยึดแต่ละประเภท ออกแบบให้เหมาะกันวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน และเพื่อแก้ปัญหาสำหรับท่าการออกกำลังกายแต่ละส่วนที่ต้องการฟังก์ชันที่แตกต่างกัน